Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2012

upsidedownn
7691 76a8 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viasouxie souxie
upsidedownn

Po prostu zakochaliśmy się w sobie. Na to nie można nic poradzić, prawda? Nie możesz zdecydować, w kim się zakochasz, kiedy i gdzie. To się po prostu dzieje.

— NORA ROBERTS
Reposted fromtheolicious theolicious viasouxie souxie
upsidedownn
zbyt dużo straciłam z obawy przed utratą
Reposted byzanimpojde zanimpojde
upsidedownn
w słuchawkach czuję się bezpieczniej
Reposted byzanimpojde zanimpojde
upsidedownn
Czy można kochać i nienawidzić tę samą osobę?

Można, ale szybko gubisz się między:
"wynoś się w cholerę"
a "błagam, wróć".
Reposted frommisanthropy misanthropy viasouxie souxie
upsidedownn
Kiedy już myślisz, że to koniec, pojawia się nadzieja.
Kiedy nadzieję już masz, pojawia się koniec.
Reposted fromlabellavita labellavita viasouxie souxie
upsidedownn
lepiej udawać szczęśliwą, niż tłumaczyć każdemu co mi jest.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasouxie souxie
upsidedownn

Podsycamy w sobie ból, bo to jedyne, co nam zostało.

— Chuck Bass
Reposted frombuziakowiec buziakowiec viasouxie souxie
upsidedownn
i myślę, że gdyby nie To, byłoby o wiele łatwiej.
Reposted fromultrafioletowa ultrafioletowa viamefir mefir

June 07 2012

upsidedownn
jak już jesteś to zostań.
upsidedownn
6999 15f6
nawet jeśli są nic nie znaczące 
upsidedownn
5972 a809 500
Reposted frommaim-me maim-me viamefir mefir
upsidedownn
Ludzi trzeba poznać na trzy sposoby:
sam na sam, przy znajomych i po alkoholu. 
Reposted fromSandora Sandora viamefir mefir
upsidedownn
"Serca nie obchodzi wiek. Ani to co ludzie powiedzą. Serca nic nie obchodzi."
 
— -El Barco
Reposted fromBilet Bilet viamefir mefir
upsidedownn
Jeśli chcesz kogoś zabić, zabij to co kocha, a sprawisz że umrze on tysiąc razy.
Reposted fromardesia ardesia viamefir mefir

June 05 2012

upsidedownn
oddaję myśli byle gdzie!
upsidedownn
Razem łatwiej iść pod wiatr.
upsidedownn
samotność tuż przy nodze w roli psa, wierna jest mi aż po grób.
upsidedownn
- Czy nie powinna się pani martwić o własne problemy?
- A co to za frajda? Cudze są o wiele zabawniejsze.
— Carriger Gail "Bezgrzeszna"
Reposted frommyname myname viamefir mefir
upsidedownn

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać

Reposted fromsorprendente sorprendente viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl